Un împărat avu, odată, un vis foarte ciudat – „se făcea că și-a pierdut toți dinții, unul după altul.„ A doua zi, cuprins de neliniște, îl chemă pe un clarvăzător, să îi tălmăcească visul. Acesta îi spuse: – Am o veste foarte rea. Îți vei pierde toți apropiații, unul după altul. Se înfurie împăratul la auzul acestor cuvinte și dădu ordin ca acest clarvăzător să fie întemnițat. Apoi, îl chemă pe un alt clarvăzător să-i spună ce înseamnă acest vis. – Am o veste foarte bună, spuse acesta. Vei trăi mai mult decât toți apropiații tăi. Se bucură împăratul și îi dădu multe daruri scumpe celui de-al doilea clarvăzător…