De ce este importantă cunoașterea?

Rolul de părinte este unul dintre cele mai importante din viața de adult şi, în egală măsură, unul dintre cele mai dificile. Cu toții ne dorim ca fiii/fiicele noastre să reuşească în viață, să ajungă să-și împlinească visurile, să fie fericiți și, de multe ori, investim în acest proces tot efortul nostru. Dar creşterea copiilor poate fi un rollercoaster fizic şi emoţional. Pe acest drum al formării lor ca adulți, ne pierdem uneori răbdarea, uităm, de fapt, să ținem cont de ceea ce sunt, de ceea ce au devenit și încercăm din răsputeri să îi menținem într-un tipar, între anumite cadre. Este posibil ca aceste cadre să ne aparțină, să venim din copilăria noastră cu niște modele gata formate ale succesului sau ne lăsăm duși de valul educației moderne, conform căruia copilul trebuie să știe tot și de la o vârstă cât mai fragedă. Copiii trebuie să ardă etape, trebuie să ajungă repede acolo sus și, mai ales, trebuie să nu greșească. Pentru că noi am făcut-o și nu trebuie ca ei să mai treacă prin asta.

Dar cine este copilul tău cu adevărat? Ce poate? Ce știe? Care sunt punctele lui forte și care sunt cele slabe? Este el capabil să ajungă acolo unde îl proiectăm noi? Și, mai ales, vrea?

Este posibil, oare, ca unui copil cu IQ ridicat, care excelează la matematică, să nu-i placă cu adevărat matematica? Sau este posibil ca motivul real pentru care unui alt copil nu-i place aceeași materie să fie un blocaj relațional cu profesorul? Cât de bine reușește copilul să-și gestioneze emoțiile pentru a putea depăși provocările școlare și a-și realiza maximul de potențial? Răspunsurile nu sunt ușor de găsit, pentru că la baza acestor dileme stă abilitatea de a învăța să ne cunoaștem copiii.

Să nu uităm că fiecare copil este unic și dispune de un potențial propriu ce poate fi descoperit și stimulat în direcția potrivită pentru a-l ajuta să facă față mai bine nevoilor interne și cerințelor sociale! Este un obiectiv realizabil și este important să ştiţi că puteți avea parte de sprijin în acest demers al cunoașterii. Vă propunem o serie de metode care vă oferă acces la informaţii, servicii şi resurse care vă pot ajuta să vă îndepliniți mai ușor rolul de părinte.

Instrumente de cunoaștere

Cunoașterea potențialului individual al copilului sau adolescentului se realizează cu ajutorul unor instrumente standardizate și urmărește:

 

 • Stabilirea nivelului intelectual (IQ) (6-16 ani)

Conceptul de inteligență este cunoscut și utilizat din cele mai vechi timpuri. Modul în care a fost definit a suferit multiple modificări în toată această perioadă, dar ceea ce a ramas neschimbat este faptul că inteligența reprezintă un indicator important al performanței și reușitei în viață (rezultate școlare/profesionale). „La nivel intuitiv, omul inteligent este acela care este capabil de a rezolva problemele cotidiene cu mai multă ușurință decât majoritatea oamenilor” (A. Cosmovici).

IQ –coeficientul de inteligență exprimă raportul dintre vârsta mentală și cea biologică, rezultatul fiind înmulțit cu 100. El ne oferă informații relevante despre dezvoltarea intelectuală a copilului, arătând dacă nivelul performanțelor sale este conform vârstei cronologice, peste sau sub această vârstă.

Astfel, evaluarea nivelului cognitiv ne permite să realizăm o bună orientare școlară și profesională,  și să identificăm modalități de intervenție adaptate nevoilor de dezvoltare ale fiecărui copil, având în vedere conceptul de „inteligență dinamică”, potrivit căruia inteligența poate fi „antrenată”.

Wechsler Intelligence Scale For Children (a IV-a Ediție) este în acest moment cel mai bun instrument de măsurare a abilităților cognitive a copiilor și adolescenților. Bazat pe teorii recente din domeniul psihologiei, WISC IV oferă calități psihometrice excelente susținute de numeroase cercetări clinice, fiind unul dintre cele mai utilizate instrumente internaționale pentru determinarea funcționării cognitive la copii. Testul măsoară coeficientul general de inteligență IQ, precum și capacitatea de înțelegere verbală și nivelul dezvoltării vocabularului, abilitatea de gândire abstractă, capacitatea de memorare și viteza de procesare a informațiilor.

 

 • Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării (6-12 ani)

Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării presupune testarea proceselor mentale superioare implicate în procesul de funcționare adaptativă și învățare, respectiv:

 • atenție și funcții executive,
 • funcții senzorio-motorii,
 • limbaj,
 • memorie și învățare,
 • procesare vizuospațială.

Avantajele evaluării constau în aprecierea corectă a nivelului existent de dezvoltare neuropsihologică a copilului și înțelegerea eventualelor cauze ale dificultăților de învățare și adaptare. Informațiile obținute sunt deosebit de utile în monitorizarea evoluției copilului și creionarea planului de intervenție individualizat pentru optimizarea gradului de funcționare adaptativă (planul pe care noi îl propunem se bazează pe instrumente specifice, recunoscute internațional – metoda Feuerstein).

 

 • Evaluarea aptitudinilor cognitive (10-19 ani)

Presupune evaluarea:

 • abilității generale de învățare (flexibilitate, raționament analitic, memorie de lucru),
 • abilităților numerice (calcul / raționament matematic),
 • abilităților verbale (vocabular, înțelegerea unor texte),
 • abilităților de procesare a informațiilor – rapiditate în reacții,
 • abilităților funcționărești,
 • aptitudinilor spațiale,
 • aptitunilor de percepție a formelor,
 • capacității decizionale.

Testele permit realizarea profilului specific de abilități cognitive ale copilului/adolescentului – important atât ca o componentă de autocunoaștere și dezvoltare personală, cât și pentru orientarea în carieră.

 

 • Evaluarea emoțiilor și comportamentelor (evaluarea anxietății, strategiile de coping, tulburărilor din perioada copilăriei și adolescenței) (6-19 ani)

Dacă vă îngrijorează anumite emoţii sau comportamente ale copilului dumneavoastră (hiperactivitate, dificultăţi de atenţie acasă sau la şcoală, frici, tristeţe, anxietate de separare, anxietate de performanţă, dificultăţi în relaţionarea socială etc.), este recomandată evaluarea de specialitate a acestora.

Testarea se realizeză prin intermediul unor chestionare care permit identificarea anumitor tulburări specifice cât și riscul copiilor și adolescenților de a dezvolta probleme emoționale și/ sau comportamentale în viitor. Sunt evaluate: riscul de a prezenta cele mai frecvente tulburări psihiatrice (în funcție de grupa de vârstă a copilului), comportamente disruptive, strategii de gestionare a emoțiilor, evaluarea avansată a anxietății, tulburări de comportament alimentar.

Evaluarea cuprinde și instrumente utile pentru identificarea strategiilor de coping (pe care le putem defini ca modalități de a reacționa) cognitiv și comportamental, utilizate de elev atunci când/după ce se confruntă cu situații dificile.

În funcție de vârsta copilului, chestionarele sunt completate de părinți, adolescent sau cadul didactic.

 

 • Evaluarea temperamentului și personalității (8-19 ani)

Testele de temperament și personalitate descriu o serie de tendințe comportamentale și emoționale ale copiilor /adolescenților, care sunt relativ stabile în timp și se manifestă în mai multe contexte. Ajută părinții să își cunoască mai bine copilul și constituie un instrument important de autocunoaștere în adolescență. Permit înțelegerea nivelului de dezvoltare a copilului într-o anumită arie, o imagine clară a punctelor forte și a limitelor personale, atingerea unui nivel de încredere de sine mai mare şi un sentiment al valorii personale pentru copil/ adolescent, cât și obținerea unor noi direcții în dezvoltarea personală a acestuia.

 

 • Evaluarea strategiilor de învățare (8-19 ani)

Strategiile de învățare condiționează eficienţa acesteia. În timp ce unii copii reuşesc singuri să identifice şi să folosească cele mai bune strategii de învăţare pentru diverse arii de lucru, mulți elevi, chiar și studenţi, cu un potenţial ridicat de învăţare, nu reuşesc să  obțină performanțe. S-a dovedit că elevii care nu deţin strategii optime de învăţare au rezultate şcolare mai slabe, ceea ce poate duce la dezvoltarea unei imagini de sine negative, la reacţii emoţionale şi comportamentale dezadaptative (anxietate, depresie, frustrare, furie, izolare, agresivitate), care vor contribui la formarea unui cerc vicios de scădere continuă a randamentului. În timp, poate apărea o atitudine negativă faţă de şcoală şi învăţare, diminuare marcată a motivaţiei, iar, în cazuri extreme, abandonul școlar.

De aceea, acest tip de evaluare are ca scop identificarea strategiilor deficitare de învăţare, care pot afecta performanţa academică a elevilor. Astfel, se ghidează şi se facilitează intervenţiile menite să optimizeze procesul de învăţare. Evaluarea se realizează cu ajutorul platformei complexe de teste PEDb și cu ajutorul chestionarului specializat SMALSI, care cuprinde 10 constructe principale asociate cu motivaţia şcolară şi cu strategiile de învăţare, 7 dintre acestea se axându-se pe punctele tari ale elevului, în timp ce restul de 3 vizează punctele sale slabe.

 

 • Evaluarea valorilor și intereselor (12-19 ani)

Cu ajutorul acestor chestionare sunt identificate și structurate domeniile de interes ale tinerilor și valorile lor profesionale, fiind instrumente foarte utile, în special în procesul de orientare vocațională.

Deși uneori adolescenții sunt atrași de anumite meserii sau ocupații, este bine ca deciziile lor de viață să fie fundamentate pe baza unor instrumente standardizate care pun în acord personalitatea lor cu interesele pe care le au și cu conceptele pe care le valorizează. Testarea are rolul de a lua în calcul cele trei componente și de a-l ajuta pe adolescent să se înțeleagă mai bine pe sine și să-și clarifice interesele profesionale, identificând anumite direcții de carieră.

 

*Cu ajutorul testelor pe care le propunem, este posibilă și realizarea unor evaluări periodice, în funcție de specificul vârstei copilului, în vederea unei cunoașteri longitudinale, care să urmărească întreg procesul de dezvoltare al acestuia.

 

 

 

LOCAȚIE

Constanta, str. Eliberării nr. 7, bl. IV40, sc. A, parter, ap. 1

PROGRAM

Luni-Vineri: 09:00 – 20:00
Sambata: 09:00 – 16:00
Duminica: 09:00 – 12:00

HAI SĂ VORBIM

0731 582 384 / 0722 668 900
psiholog@psiforme.ro